Пандемията направи няколко неща, които оказаха сериозно влияние на пазара на имоти във Варна и близкостоящите райони. Тя промени нагласата на купувачите. Сега се търсят къщи, парцели или партерни етажи. За да имат възможност хората да притежават и дворно място. Защото пандемията ги затвори доста дълго време и много от тях поискаха да излязат навън.

Имаме огромно търсене на парцели и къщи в близост до Варна, максимум до около 35 километра от града. Това доведе до ръст на цените на парцелите и къщите в тях. От своя страна банките гъвкаво реагираха на новата ситуация. Значително улесниха предоставянето на такъв тип кредити. Преди не се финансираха къщи извън очертанията на града, но това вече е минало. Отпускат се средства за проекти свързани, с ново строителство, което често се възприема като апартаменти във Варна.

Пандемията промени нагласите на купувачите и техните нужди от какъв вид жилище имат нужда да си купят. Преди купувачите търсеха за основно жилище дневен тракт и спалня, но сега се насочват към дневен тракт и две спални - едната се превръща в кабинет, тъй като много хора започнаха да работят от домовете си.

По-големи жилища

Търсят се жилища с 3 спални, т.е. с по-големи площи. Забелязваме, че четиристайните апартаменти вече са изключително атрактивни на пазара, макар че такива много рядко се изграждат. Такъв продукт не се предлагаше до скоро на пазара, защото бе изключително скъп и нямаше купувачи. Сега ситуацията се промени - хората имат пари и търсят, но пазарът не предлага подобен продукт. Както мезонетите някога - модерни и удобни. Сега почти никой не ги купува, защото не е модерно. Доскоро новите 5-етажни сгради бяха без асансьор. Такава сграда днес без това помощно средство отблъсква клиентите.

На пазара на имоти много често се търсят гаражни помещения и паркоместа. Проблемът с паркирането в града стана огромен и им вдигна цените.

Синята зона

Влизането в сила на Синята зона в централната част на града повлия негативно на пазара на имоти. Търсенето на жилища в тези зони значително намаля и цените на имотите в тях падна. Повечето клиенти, които търсят имот в тях са с коли. Но за разлика от столицата, във Варна има други правила, които действат. Тук собственикът на имота трябва да е или собственик на колата, или ползвател на автомобила на наемателя, за да може да се направи регистрация за ползване на синята зона.

Затова ако иска човек да наеме жилище в синя зона не може сам да се регистрира, ако собственикът на жилището не му стане съсбственик на превозното средство или ползвател на автомобила, макар и формално. Затова хората често отбягват да наемат жилища в този тип градска зона.

Студентските квартири опустяха

Ковид кризата принуди ученици и студенти да преминат обучението си онлайн, а кватирите в града често се освобождаваха. Кризата накара много сервитьори, бармани, хора от ресторантьорския бизнес, които по принцип живеят под наем, да изчезнат от пазара на имоти. Забеляза се и връщането на собственици на имоти, които преди кризата работеха в чужбина, да се завръщат отново у дома.

Тези процеси доведоха до нови договаряния на наемите, смъкване на цените и др. Очакваме през месеците август и септември да видим дали ще има ново търсене на студентски квартири в началото на новата учебна година или ще се работи през следващите месеци пак дистанционно

Забелязваме, че банките вече имат нови фаворити сред професиите, които започнаха настойчиво да ухажват. Сред тях не фигурират тези в транспортния отрасъл - пътуващите по речните или пасажерските кораби, сезонните работници, хората от хазартния бизнес. За сметка на това са добре дошли тези, които работят като държавни служители, медицински персонал, учители. Те имат сигурни доходи и ще могат да обслужват успешно бъдещи си кредити.

Търсенето е голямо, хората инвестират в имоти

Сега на пазара на недвижимо имущество във Варна има изявено търсене, но забелязваме недостиг на предлагането. Търси се всичко и това е свързано с наличните пари, с които хората разполагат. А знаете, че българите от край време влагат в недвижими имоти.

Търсят се малки жилища за инвестиция, предлагат се и панелни жилища. Определено се търси и ново строителство, виждаме как новостроящи се сгради буквално за седмици се продават на зелено. Ще отбележа, че за последния месец юни в Агенцията по вписванията във Варна има над 800 направени сделки с недвижими имоти.

Хубаво е да споменем, че пак през последния месец цените на материалите започнаха да поскъпват, а това допълнително оскъпява жилищата. Строителството ще става все по-скъпо и по-скъпо.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.