Ковид кабинетите в общинските ДКЦ-та ще работят с ново увеличено работно време, съобщават от общинската дирекция „Здравеопазване“ към община Варна. Причината е нарастване на броя на заразените. Хората могат да бъдат насочени към тези кабинети по преценка на личния лекар за клиничен преглед и/или за медико-диагностични изследвания, съобщава "Live.Varna.bg".

ДКЦ I „Света Клементина – Варна“ ЕООД
Адрес: бул. „Съборни“ №40
Работно време:
-18.03.2021 г. – от 11:00 до 19:00 часа
- 19.03.2021 г. – от 08:00 до 16:30 часа
- 20.03.2021 г. – от 08:00 до 16:30 часа
- 21.03.2021 г. – от 08:00 до 16:30 часа
- 22.03.2021 г. – от 11:00 до 19:00 часа
- 23.03.2021 г. – от 11:00 до 19:30 часа
- 25.03.2021 г. – от 11:00 до 19:00 часа
- 27.03.2021 г. – от 08:00 до 16:30 часа
- 28.03.2021 г. – от 08:00 до 16:30 часа

Телефон за връзка: Регистратура – 052/613-106 - след предварително записване

 

ДКЦ II „Свети Иван Рилски“ ЕООД
Адрес: район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №5
Работно време: от понеделник до петък
- от 08:00 до 12:00 часа
- от 14:30 до 18:30 часа

Телефон за връзка: Регистратура – 052/370-570 - след предварително записване


ДКЦ III – Варна ЕООД
Адрес: жк. „Вл. Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“
Работно време: от понеделник до петък
- от 10:00 до 17:00 часа

Телефон за връзка: Регистратура – 0884/658-452 и 052/510-310
Централа – 052/510-567, 052/510-568 и 052/510-569, след предварително записване

 

ДКЦ V „Света Екатерина“ ЕООД
Адрес: ул. „Сава“ №2
Работно време: от понеделник до петък
- от 12:00 до 18:00 часа

Телефон за връзка: 052/685-432, след предварително записване

 

ДКЦ „Чайка“ ЕООД
Адрес: ул. „Н. Вапцаров“ № 2
Работно време: от понеделник до петък
- от 10:00 до 14:00 часа

Тел. за връзка: 0888/73 83 26 - след предварително записване

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.