Бившият здравен министър Костадин Ангелов заяви, че новата вълна на коронавируса идва с пълна мощ и призова с пост в социалните мрежи хората да се ваксинират.

"Вълната на COVID-19 идва с ударна мощ.
Спасителната ни жилетка са ваксините.
За цялата минала седмица заразените с коронавирус са били 2901 души.
До събота, тази седмица, случаите са 4913. Като прибавим и неделните, ще имаме близо 100% ръст на заразените само за 7 дни.
Седмичната положителност на тестовете е над 4% - с този процент прескачаме друг притеснителен праг.

Данните отразяват картина от 10-15 дена назад."

По думите му, се намираме в етап на локални взривове от COVID-19. "След тях, да не дава Господ, предстои дифузното разпространение на заразата.4, коментира Ангелов.

14-дневна заболяемост, на 100 000 хиляди души население, по областни градове:
София - 140 на 100 000 (+8 в сравнение с вчера)
Бургас - 178 на 100 000 ( +12 в сравнение с вчера)
Пловдив - 134 на 100 000 ( +7 в сравнение с вчера)
Велико Търново - 149 на 100 000 (+3 в сравнение с вчера)
Стара Загора - 111 на 100 000 (+5 в сравнение с вчера)
Варна - 121 на 100 000 (+6 в сравнение с вчера)
Пазарджик - 137 на 100 000 (+16 в сравнение с вчера)
Хасково - 112 на 100 000 (+6 в сравнение с вчера)
Русе - 119 на 100 000 (+9 в сравнение с вчера)
Силистра - 120 на 100 000 (+2 в сравнение с вчера)
Добрич - 102 на 100 000 (+2 в сравнение с вчера)
Габрово - 101 на 100 000 (нов областен град отвъд 100 души в сравнение с вчера)
Търговище - 102 на 100 000 (нов областен град отвъд 100 души в сравнение с вчера)
Перник - 108 на 100 000 (нов областен град отвъд 100 души в сравнение с вчера)
Ваксинирайте се!
Пазете се!", завърши поста си Костадин Ангелов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.