COVID-19 се отрази сериозно на пазара на труда както у нас, така и в чужбина.

Високи нива на безработица се наблюдават в голяма част от европейските страни. У нас хиляди останаха без работа по време на извънредното положение. В началото доста големи опашки се извиха и пред Бюрото по труда във Варна.

През юли, заради слабия туристически сезон, много хора останаха без работа, в сферата на туризма.

Причината – хотелиери или отказаха да отворят туристическите обекти, или бързо ги затвориха, защото няма достатъчно туристи.

27- годишният Ивайло Георгиев е работил в транспортния сектор. Именно този бизнес се оказа сред най – пострадалите от строгите епидемиологични мерки. Фирмата, в която се е трудил, е малка и шефът му е решил да оптимизира персонала. Така Ивайло се озовава в Бюрото по труда и вече трети месец безуспешно търси работа. Обмисля вариант да се преквалифицира и да работи в сферата на мобилните технологии.

Елеонора Кирилова също чака на опашката пред Регионалната служба по заетостта, за да се подпише, че не си е намерила работа. През май е съкратена от работодателя си. Продавала е хавлии и халати за баня. Има висше образование по психология, но не е работила по специалността. Сега младата жена е решила да запише магистратура по педагогика с надеждата, че по – лесно ще си намери работа, уточнява “Днес+”.

По данни на НСИ от 6 до 12 юли започналите работа в страната са само със 675 повече от новите безработни. Ситуацията се влошава в 10 от областите на страната, сред които Враца, Видин, Кюстендил и Хасково, Стара Загора, Пловдив. Единствено във Варна, Бургас и Добрич има значително повече наети от новорегистрираните безработни, но и тук изоставаме с възстановяването на изгубените през последните месеци работни места.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.