Спасителният кораб "Перун" ще замине на последното си плаване. В петък следобед той ще бъде провлачен към Бургас, където ще бъде нарязан, научи Moreto.net.

Решението това да се случи там е на собственика - фирма "Юнион инвестмънтс”.

Припомняме ви, че на 19 февруари корабът "Перун" попадна в ръцете на варненската фирма. Тя спечели търга за продажбата му за сумата от 274 800 лв. без ДДС.

Търгът с тайно наддаване беше обявен от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" с начална цена от 269 480 лв.

Фирмата, която е била единствен кандидат за закупуването на плавателния съд, е позната и от друг търг, този през 2014 г., когато даде 1,2 милиона долара за най-стария български кораб на вода - "Петър Берон", построен през 1948 г. в Англия.

В деня на провеждането на търга пред сградата на "Морска администрация" се проведе и протест против продажбата на спасителния кораб.

"Събираме се на погребението на Перун", заяви тогава Никифор Герчев, който е първият капитан на плавателния съд. Той каза, че е правил много опити да спаси кораба. Според капитан Герчев продажбата му е била компрометирана и е имало редица груби нарушения, сред тях ниската обявена цена, невярна информация в документацията, невярно твърдение, че "надстройката е с корозирали елементи".

"Перун" е произведен в Русия през 1977 година. Освен като спасителен кораб и влекач, той е бил използван за гасене на пожари и като ледоразбивач.

От 2012 година плавателният съд е без валидни документи за регистрация и е извън експлоатация, а през 2017 година е заличен от регистъра на корабите, съобщава "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.