Снимка: Агенция Митници

Митническите служители от Териториална дирекция Митница Бургас откриха контрабандни цигари, скрити под тапицерията на мебели при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 12.09.2021 г., около 11.00 часа, на МП Капитан Андреево пристига влекач с полуремарке, с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин представя пред митническите служители документи за превозвания товар - мебели и текстилни изделия от Турция за Великобритания. По метода „анализ на риска“ камионът е насочен за сканиране с рентген, при което в товара са отбелязани подозрителни зони с висока плътност. При последвалия физически контрол инспекторите установяват, че под тапицериите на дивани, фотьойли и столове са укрити 7190 кутии /143 800 къса/ цигари от марките „Marlboro“, „Parliament“, „Winston“ без акцизен бандерол.

Цигарите са задържани, както и транспортното средство послужило като средство за извършване на нарушението. На шофьора е съставен акт по Закона за митниците.

През месец август при проверки на МП Капитан Андреево митническите служители задържаха рекордните за годината 2 009 300 къса нелегални цигари, което с 527 353 къса повече в сравнение със същия период на миналата година. През първите 12 дни на месец септември количеството на иззетите тютюневи изделия е 22 340 кутии (446 800 къса).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.