Няма по-подходящ от международния Ден на детето, за да дадем воля на мечтите и желанията си. В навечерието на 1-и юни, след повече от година далеч от приятели и онлайн обучение у дома, ЦПЛР, гр. Аксаково кани най-малките жители на общината да се включат в конкурс за рисунка и текст под надслов „Моето лято – мечта“.

Всички творби ще бъдат качени на сайта на община Аксаково и ще станат Вашия подарък към всички жители на общината по случай празника на децата – 1 юни.

Най-добрите ще получат специални призове. За всички участници в конкурса, Община Аксаково и ЦПЛР по традиция ще осигурят награди.

Регламентът за рисунка включва:

Възрастови категории:

От 6 до 10 години

От 11 до 14 години

От 14 до 19 години

Условия: Всеки участник може да участва в конкурса с по една рисунка. Техника по избор. Минимален размер на рисунката - Формат А4.

На гърба на рисунката трябва да има информация: трите имена на участника, възраст, училище, ръководител, телефон за връзка.

Рисунките очакваме до 31 май на адрес: Община Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №58Б, Център за информация и услуги на гражданите, гише №2 „Общо деловодство“, за конкурса „Моето лято – мечта“.

Регламентът за текст включва:

Възрастови категории:

1-4 клас

5-7 клас

8-12 клас

Всеки участник може да участва в конкурса с по един текст – поезия или проза с обем до една компютърна страница (3000 знака/45 реда, шрифт Times New Roman 12 ). Придружаваща информация: Трите имена на участника, възраст, училище, ръководител, тел. за връзка.

Сътвореното изпратете, между 27 и 31 май на email: odk_aksakovo@abv.bg, neli.kukleva@aksakovo.bg, за конкурса „Моето лято – мечта“

В конкурса един участник може да участва и с рисунка, и с текст, се казва още в съобщението на община Аксаково. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.