Тази неделя - 16 август на южния плаж (Шами плаж) в град Бяла ще се проведе традиционния за нашия град конкурс за пясъчни замъци.

От общината съобщиха, че всички "строители" на възраст от 3 до 14 години са добре дошли да се включат във веселото съревнование.

Най-атрактивните пясъчни творения ще бъдат наградени със специални награди.

Конкурсът е групов, а "бригадите" трябва да включват до 3-ма души.

Записването е на място и започва в 09:00 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.