С коренно променена тактика ще излязат младите ватерполисти на „Комодор” във втория плейофен мач за шампионския трофей срещу тима на „Славия”. Дуелът е във възрастова група U 13.

В София варненци изгубиха първата среща с белите, отстъпвайки с 8:19.

„Отстъпвахме в защита, което да голяма степен предопредели изхода на двубоя. В нападение също изпитвахме трудности при раздаването. Съперникът ни противодействаше успешно, с което показа, че през изминалия мач видимо ни превъзхожда. Реваншът е във Варна на 15 юни. Вярвам, че моите момчета ще играят по съвсем различен начин у дома и ще дадат максимума от себе си. Надяваме се на гореща подкрепа от нашата вярна публика”, коментира треньорът на „Комодор” Константин Бурназов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.