12 полицаи от други региони са изпратени във Варна, за да помагат на колегите си за охраната на курoртните комплекси, двама румънски полицаи също ще присъстват в курортите през юли и август. Това съобщи старши комисар Атанас Михов-директор на Областната дирекция на МВР, който от 29 години е в системата и е бивш дългогодишен директор на Първо районно управление.

Той допълни, че полицията е готова с подготовката на предстоящите парламентарни избори за осигуряване на спокоен прозрачен изборен ден.

Висок е процентът на разкриваемост на престъпленията, каза още той, като традиционно за летния сезон са зачестили кражбите, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.