Колебание да работят ли и как детските танцови, театрални, хорови школи породи последното решение на Областния кризисен щаб във Варна от 12.03.2021 г., петък. Затова съобщиха ръководители на школи с различна дейност.

Съгласно заповедта на директора на РЗИ - Варна, на база на решението на Щаба от петък, в измененията на т. 4 се пояснява, че „занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други могат да се организират и провеждат при заетост на местата 30% от общия им капацитет на закрито и открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице”, до 00.00 часа на 26.03.2021 г.

Решението дали да работят или не е на ръководителите на школите

"Решението дали да работят или не е на ръководителите на школите, но ако работят трябва да е по указаните изисквания”, това коментира за Радио Варна днес областният управител Стоян Пасев. Той призна, че са получили сигнали в тази връзка, съобщава Радио Варна.

Областният кризисен щаб решава, РЗИ или общината издават заповедта

Решенията на Областния кризисен щаб във Варна завършва със заповед на ръководителя на РЗИ или на Общината, по компетентност съответно, каза още Пасев. Те ги публикуват на интернет страниците си. А самите решения на Щаба се изпращат до всички медии, заявили достъп, допълни той.

Заповедите се публикуват на следващия ден, тъй като така или иначе влизат в сила от следващия ден, а не веднага, каза още областният управител.

А специално за извънкласните школи до 26-ти март, съгласно т.2 от заповедта на директора на РЗИ-Варна е „преустановено провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, спортни празници и други, организирани от училищата във всички възрастови групи”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.