Кола катастрофира и увисна от висок етаж на паркинг в сграда в Москва. В продължение на няколко часа автомобилът висеше наполовина извън сградата.

По думите на очевидци автомобилът тръгвал от мястото, на което бил паркиран, когато неочаквано набрал скорост и пробил стената на третия етаж. Автомобилът „Порше“ е собственост на бившия нападател на хокейния клуб „Нефтохимик“ Денис Казионов. От съображения за сигурност районът беше отцепен и пешеходците бяха призовани да се движат по отсрещния тротоар, съобщава "Dnes.bg"..
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.