Лек автомобил се вряза в електрически стълб в ж.к. "Меден Рудник" в Бургас.

Инцидентът е станал тази сутрин по пътя Бургас-Средец в близост до района на "Капчето".

Пострадали са две момичета, които са били в колата. По непотвърдена информация водачката на автомобила се е движела с висока скорост и е загубила контрол над колата.

Вследствие на това автомобилът се е озовал в канавката, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.