Инцидентът е станал в кв. Виница на ул."Св.Св.Константин и Елена" , на платното в посока към едноименния курорт. Момчето е без опасност за живота, с охлузвания на подбедрица и се възстановява при домашен режим, уточниха от КАТ.

Детето е пресичало на нерегламентирано за пешеходци място по улицата, съобщава Радио Варна.

През изминалото денонощие на територията на Варна са регистрирани още 4 катастрофи с материални щети, без пострадали хора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.