- До около 17 часа, поради авария на главен водоподаващ тръбопровод, без вода ще бъдат абонатите в гр.Белослав.

- От 8.30 до около 20 часа, поради авария, вода няма да имат абонатите в м-ст 'Лазур', м-ст 'Малка Чайка'. Възможни са смущения на водоподаването в с. 'Звездица'.

- От 9.30 до около 14.30 часа без вода ще бъдат абонатите на бл.87 на ул.'Капитан Райчо'.

- От 9.30 до около 14.30 часа вода няма да имат абонатите около сервиз 'Триплекс' на м-ст 'Пчелина'.

- От 10 до около 15 часа без вода ще бъдат абонатите в част от ниската зона на кв. "Виница" и м. Малко Ю.

- От 11 до около 17 часа вода няма да имат абонатите около района на фирма 'Енхел', съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.