- До 13.30 часа, поради възникнала авария, без вода ще бъдат абонатите в гр.Долни чифлик - на ул."Илинден", ул."1-ви май" и ул."19-ти февруари".

- От 10 до около 15 часа вода няма да имат абонатите в бл.125 в кв."Младост".

- От 10 до около 15 часа без вода ще бъдат абонатите на м-ст Малко Ю.

- От 10 до около 17 часа вода няма да имат част от абонатите на кв."Виница".

- От 10.30 до около 17 часа без вода ще бъдат абонатите част от абонатите в с.Тополи.

- От 12 до около 17 часа вода няма да имат част от абонатите в м-ст Акчелар и ж.к."Бриз" .

- От 15 до около 18 часа без вода ще бъдат част от абонатите в м-ст Ваялар около ул."Безмер", съобщават от ВиК - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.