- От 9 до 14 часа, поради строително монтажни дейности, без вода ще бъдат абонатите в гр. Долни чифлик - ул."Шипка", ул."Рила", ул."Мусала", ул."Витоша", ул."Люлин" и ул."Осогово".

- От 9 до около 15 часа вода няма да имат абонатите в част от кк "Св. Св. Константин и Елена" и кк "Чайка".

-От 9.30 до около 15 часа без вода ще бъдат абонатите в района на "Делфинариума".

-От 10 до около 14 часа вода няма да имат абонатите в част от Цветен квартал.

-От 10 до около 15 часа без вода ще бъдат абонатите в карето между ул. "Свобода", ул. "Академик Курчатов" , ул. " Козница " и ул. "Витко Христов" .

- От 12 до около 16 часа вода няма да имат абонатите от ул. " Крайбрежна " надолу до "Фара" в кв. "Галата".

-От 12 до около 24 часа без вода ще бъдат абонатите от кк Чайка, м-ст Ален мак , м-ст Манастирски рид и м-ст Бялата чешма и дъбравите, съобщават от ВиК - Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.