Коалиция „Продължаваме промяната" регистрира листата си във Варна за парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Водач на листата е бившият министър на иновациите и растежа в кабинета „Петков" Даниел Лорер, съобщиха от коалицията в социалните мрежи.

След него в листата са депутатите от 47-то Народно събрание Калоян Икономов, Антон Тонев и Снежана Апостолова. Новите попълнения във варненския отбор на промяната са бившият областен управител на Варна - Благомир Коцев, Кирил Симеонов и областният координатор на партията Николай Стефанов.

Листата на коалицията е от 22 души, сред които морският и транспортен експерт Стоян Новаков, кулинарният гуру Филип Стоянов и младият адвокат Емил Ефендулов.

Цялата листа за МИР-3 Варна:

1. Даниел Максим Лорер

2. Калоян Тонев Икономов

3. Антон Йорданов Тонев

4. Снежана Великова Апостолова

5. Благомир Рубинов Коцев

6. Кирил Сашев Симеонов

7. Николай Стефанов Стефанов

8. Стоян Пенев Новаков

9. Филип Валентинов Спасов

10. Емил Миленов Ефендулов

11. Миролюб Адамов Адамов

12. Петко Димитров Попов

13. Борис Илиянов Илиев - Касиков

14. Ламбрин Димчев Сотиров

15. Николай Тодоров Желязков

16. Иглика Максимова Якова

17. Николай Василев Василев

18. Илия Тодоров Тодоров

19. Вълкан Стоянов Иванов

20. София Любомирова Колева

21. Десислава Цвяткова Стоянова

22. Йорданка Янкова Костадинова

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.