През летния туристически сезон няма да има големи улични ремонти. Това каза по време на днешната пресконференция в Община Варна кметът Благомир Коцев. Спряхме над 15 ремонта, за да осуетим транспортния хаос в града по време на най-натоварените месеци. Голяма част от тях, като кръстовището на бул. „Владислав Варненчик“ в района на „Двете кули“ и пътят от „Траката“ до КК „Св. Св. Константин и Елена“, са свързани с големия ВиК-проект, уточни кметът. Те ще започнат през есента.
Заради по-голямата натовареност на пътните артерии през лятото, ремонтът на пътя „Аспарухово“ - „Галата“ също се отлага за септември. В други обекти, където ремонтите са започнали, но не са приключили заради забавяне на работата на ВиК-дружеството, ще се търсят временни решения за летните месеци. Сред тях са ул. „Арх. Манол Йорданов“, която свързва Горна и Долна Трака и бул. „Христо Смирненски“. По думите на заместник-кмета по строителството Пламен Китипов те ще бъдат отворени за движение, за да се облекчи трафикът през лятото.
Големи ремонти през туристическия сезон няма да има и в централната част на града. Причината е, че започнатите преди местните избори множество обекти не са били обезпечени нито технически, нито с човешки ресурс от фирмите – изпълнители. Недостигът на хора и строителна техника е основната причина за забавянето на проектите, като при някои от тях вече има просрочване на сроковете по договорите, каза още кметът Коцев. Той допълни, че администрация в последните 5 месеца е установила, че проектите са несъвършени и с допуснати много пропуски. Това, по думите му, означава, че на места проектантите изобщо не са били на терен и са чертали по карти.
Заради лошото проектиране, наследено от бившата администрация, сега се налага да правим ревизия в движение, каза кметът Коцев. Тя е в ход и установява, че пропуски има и в изпълнението, допълни той.
От своя страна Пламен Китипов поясни, че в договорите за авторски и инвеститорски контрол не са заложени измерими критерии за качество, което възпрепятства санкционирането на изпълнителите за констатирани нередности. Той беше категоричен, че настоящото ръководство на общината е завишило инвеститорския контрол и няма да приеме нито един обект, по който има забележки. Същевременно в новите проекти ще се залагат нови, по-високи критерии и реалистични графици за изпълнение. Ще се изготвят ежеседмични доклади и ще се протоколират всички установени проблеми, допълни още Китипов.
Като реалистичен срок за завършване на започнатите ремонти той посочи края на месец май - началото на месец юни. В този график са най-вече районите, където предстои въвеждане на т.нар. „зелена зона“ за краткосрочно паркиране. В нейния обхват влизат улици, които се нуждаят от частичен ремонт, защото проектът за „зелена зона“ е правен преди години, когато състоянието на настилките е било по-добро.
Очаква се доклад от всички районни кметства за най-компрометираните участъци, които да се рехабилитират аварийно. За целта се обмисля и създаване на собствено общинско звено за спешни ремонти. Така ще се избегне забавянето поради нуждата от провеждането на обществени поръчки. Няма да се разчертават паркоместа върху дупки в асфалта, категоричен беше Китипов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.