Осем социални работници и едно приемно семейство бяха наградени за всеотдаен труд в сферата на социалните услуги днес от кмета на Варна Иван Портних. Поводът е Световният ден на социалната работа, който се отбелязва на 16-ти март. Отличените са номинирани от съответните доставчици на социални услуги.

Грамоти получиха Марина Пейчева, консултант ранно детско развитие (фондация "Карин дом", социална услуга Център за ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания); Стаменка Атанасова, социален работник (Сдружение за лица с умствена изостаналост - Дневен център „Ривиера“); Елка Деянчева- Нанева, ръководител и социален работник (Център за обществена подкрепа „Другарче“); Михаела Николаева Грънчарова - социален работник (Агенция за социално развитие „Вижън“ ,Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с увреждания); Миглена Станева - главен социален работник ( Сдружение „Семеен център-Мария“, Дневен център „Слънчевата къща“); Ася Йорданова - социален работник (Комплекс за социални услуги за деца и младежи); Мариана Мерева - социален работник ( Сдружение за лица с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с умствена изостаналост); Снежана Тихолова -ръководител социални дейности (Асоциация "Да съхраним жената", Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“). С грамота бе отличено и приемното семейство Николета и Пламен Найденови, които работят 15 години с деца.

„Обръщам се към всички, които са приели социалната работа за своя кауза, с едно огромно благодаря. В Община Варна това са над 900 души, които ежедневно се грижат за хора в неравностойно положение. Много от тях се включиха и с доброволен труд, в помощ на карантинирани и социално слаби граждани! Благодаря от сърце!", заяви кметът Иван Портних.

Той припомни, че в условията на пандемия Община Варна продължава политиката си за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги. Доказателство за това е увеличеният бюджет за социални дейности, който през 2021 г. е с ръст от 22% . През тази година ще стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ на стойност 2,9 млн. лева. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се. Предлаганите от общината 58 социални услуги, 30 за възрастни и 28 – за деца, ще продължат да функционират.

Само преди дни бяха завършени и двата нови социални центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, които предстои да бъдат оборудвани, каза още Иван Портних. "В наше лице ще продължите да имате сериозна подкрепа", обърна се той към наградените социални работници. На тържеството присъстваха Коста Базитов, зам.-кмет, Таня Василева, директор на дирекция "Социални дейности", представители на неправителствени организации.

За първи път Световният ден на социалната работа е отбелязан през 2007 година, по инициатива на Международната федерация на социалните работници, в знак на признателност към приноса за благото на световната общност. Оттогава този ден се чества всеки трети вторник на месец март. Мотото, което ги обединява тази година, е „Аз съм, защото сме ние“, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.