Снимка: Facebook

Кметът на Варна Иван Портних честити първия учебен ден на всички ученици, учители и родители. "Нека новата 2021/2022 учебна година бъде последната, в която 15-и септември е по-тих!", написа в профила си в социалните мрежи кметът. 

"На всички пожелавам много здраве, успехи, търпение и всеотдайност. Нека подкрепяме и насърчаваме младостта на Варна - нашите деца, да ценим и уважаваме учителите, които неуморно се справят с предизвикателствата на присъственото или дистанционно обучение, нека всички бъдем разумни и отговорни. Вярвам, че добрите дни предстоят!
На добър час!", пожела Портних.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.