Кметът на Варна Иван Портних поздрави в аванс пенсионерите по време на концерт по повод Деня на възрастните хора – 1 октомври. „Искам да Ви пожелая преди всичко здраве! Повярвайте ми - това е най-ценно за нас - Вашите деца и внуци! Благодаря Ви, че толкова активно участвате в обществения живот на Варна, ценим Вашия опит и енергия! Днес отново има предизборна кампания и отново политически емисари се опитват да трупат дивиденти върху Вашия гръб. Мъдри хора сте, не позволявайте да Ви манипулират! Сигурен съм, че знаете, че за да има по-високи пенсии и повече пари за здраве, трябва да има мир и спокойствие в държавата, работещ бизнес и приходи в бюджета. Трябва да има стабилно правителство, ред, а не хаос - за да имаме достоен живот!“, каза Иван Портних.

Над 10 танцови състава, вокалисти и изпълнители участваха в концерта, който се проведе в аулата на Икономическия университет. Организатор на събитието е Съюзът на пенсионерите 2004 с председател проф. Геновева Михова.

„Този ден е израз на вниманието към възрастната генерация в глобален мащаб. Такава е и програмата, която Община Варна приема за стимулиране на социалната активност на възрастните хора", каза Геновева Михова.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.