Кметът Благомир Коцев подари българското знаме на момчетата от българския национален отбор по борба. Той им пожела да прославят България на Олимпийските игри в Париж следващия месец и да се завърнат с много заслужени победи.

Българските състезатели са на тренировъчен лагер в Националната спортна база „Спорт Палас“ край Варна, където се подготвят за предстоящите надпревари под ръководството на световноизвестния състезател по борба Армен Назарян, който е и старши треньор на отбора. Екипът включва 11 състезатели, както и треньорите Емил Будинов, Сослан Фарниев и Братан Ценов.

Тази година България ще участва на летните олимпийски игри в Париж от 26 юли до 11 август. Това е двадесет и втората лятна олимпиада, на която страната ще участва.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.