Кметът на Варна Иван Портних връчи част от наградите на Асоциация „Да съхраним жената“ и на Асоциация „Образование, иновации и развитие“ - инициатори и домакини на публичното номиниране, класиране и награждаване на достойни хора, с ярък принос за Варна. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на община Варна.

„Поздравления за организаторите на събитието и за отличените – за упоритостта и креативността, с които продължават да работят и да се справят с новите предизвикателства, пред които сме изправени всички. У

беден съм, че достойните варненки и успешни мениджъри в нашия град са много повече и всеки един от тях заслужава уважение и подкрепа. Вярвам в тези хора, защото със своята инициативност, амбиция и труд, са част от енергията, която движи Варна напред!“, заяви кметът Иван Портних.

Тази година призът „Достойна варненка“ бе за д-р инж. Меглена Плугчиева и за проф. д-р Жанета Георгиева. Отличени в конкурса „Жена предприемач и мениджър 2020“ са Вяра Николова, категория „Жена предприемач“ в сферата на частното образование и обучение, собственик и управител на езикова школа „Материка“; Мила Маврова, категория „Жена мениджър“ в сферата на изкуството и културата, управител на фондация „Звезди в изкуството“; Светлана Йосифова – категория „Арт-предприемач“ в творческата работа с деца, управител и собственик на сдружение за творческа дейност и интеграция „Арт-Визия.

Награди в конкурса „Млад предприемач и мениджър 2020“ получиха Стилиян Кърджилов, Александър и Катерина Зарчеви и Майя Атанасова. Връчени бяха и сертификати на младежи и девойки, успешно преминали обучение по проект „Варненска Академия за Младежко Предприемачество“.

Номинациите за наградите се излъчват от обществен съвет, състоящ се от частни фирми, неправителствени организации и физически лица, обясни Йорданка Ненчева, председател на Асоциация „Да съхраним жената“. Тя подчерта, че конкурсите имат за цел да популяризират примера на изявени предприемачи и мениджъри от всички браншове на икономиката, науката, образованието, културата, социалната сфера и спорта през 21 век, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.