Кметът на Варна Иван Портних посрещна премиера Бойко Борисов миналия четвъртък и му показа ключови инфраструктурни проекти в града. Заедно с вицепремиера Томислав Дончев те посетиха обновената сграда на детска градина "Карамфилче", обновената операционна в МБАЛ "Света Анна" и новопостроения спортен комплекс на ул. "Студентска". Пред журналисти премиерът обяви, че ще има градска железница във Варна по трасето от летището до курортните комплекси и бъдещата индустриална зона на Аксаково.
По-късно кметът Портних отговори на няколко въпроса на "24 часа".

- Г-н Портних, кои са най-важните инфраструктурни проекти, които се случват във Варна в момента?

- Показахме на премиера проектите по различните райони. В момента облагородяваме междублоковите пространства, малките улици, изграждат се спортни комплекси и зони за отдих. Изграждаме такъв в район "Владислав Варненчик" - закрита многофункционална зала с 400 места, комплекс се строи и във Виница. Имаме проекти кварталите "Възраждане 1", "Възраждане 2", "Трошево".

В четвъртък обсъдихме с премиера Борисов и ключови инфраструктурни проекти като например обхода на тежкия трафик, който отива към Пристанището и Индустриалната зона. До два месеца ще приключи качване от пробива на "Сливница" на магистралата, а на бул. "Девня" с естакада тежкия трафик ще се прехвърли от другата страна на релсите, на територията където се планира изграждането на новия Интермодален терминал.

Тоест тези връзки ще обслужват бъдещият Интермодален терминал. Аналогично правим проекти за кръстовища на две нива на новия бул. "Левски" с "Осми приморски полк", където пътят за Виница ще бъде естакада. Ще има и естакада на бул. "Република" при влизането в града от летището, като идеята е да се пътува без светофарно от аерогарата до курорта Златни пясъци.

- Какво е бъдещето на проекта за електрическа железница във Варна?

- Това е най-важният от всичките ни проекти и го обсъдихме с вицепремиера Томислав Дончев. Това е разширението на бул. "Цар Освободител" до пътния възел на летището. Това е предвиденото трасе за електрическа железница, която ще обслужва не само градската част, но и аеропорта и най-вече в перспектива новата Индустриална зона, която правим в Аксаково. Там сме на финалната права, очакваме до края на месеца да мине Националния експертен съвет към МРРБ, с което ОУП на Аксаково, където е зоната да бъде одобрен.

С напредването на строежа на магистрала "Хемус" на база на потенциала на града с 6-те ни университета и обновената инфраструктура Варна повишава значително интереса на инвеститорите към себе си.

Интересът към новата Индустриална зона е много голям и очакваме там да се открият хиляди работни места. Вярвам, че сега с новите програми, които се откриват този проект да се реализира в близка перспектива.

- Какъв очаквате да бъде туристическият сезон за Варна?

- Ситуацията е изключително динамична. Следим внимателно какво се случва в съседните държави и в Европа като цяло. Някои авиокомпании откриват нови линии. Важно е да се види какво ще се случи с чартърните полети от големите туристически пазари като Германия и Полша.

Много се надяваме на румънските туристи, за които Варна е традиционна дестинация. Трудно е да се направи прогноза. Ние в срещите ни с бранша очертахме неизвестните. Най-хубавото е, че през целия период на извънредното положение Варна е една от най-безопасните дестинации.

Източник: “24 часа”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.