Кметът на Девня Свилен Шитов отправи чрез социалните мрежи поздрав до всички жители на общината за светлия християнски празник - Богоявление. В него той пожелава на всички здраве и благополучие, а на имениците – да носят с гордост и чест имената си!

По традиция празникът в Девня започна с тържествена литургия в храма „Св. Николай Чудотворец“. По-късно в района на „Вълшебен извор“ се състоя и ритуалът по спасяване на Богоявленския кръст, а енорийският свещеник Марин и йеромонах Никифор отслужиха водосвет за здраве.

Спазвайки противоепидемичните мерки, успяхме да се насладим на чудесно тържество, в което се включиха и самодейци от НЧ „Отец Паисий“. Тази година 26-годишният Никола Панайотов пръв извади кръста от водите на река Девненска. Дай Боже той да му носи здраве и много късмет!

В поздрава си кметът допълни: "Благодаря на нашия съгражданин Ивайло Добрев, който всеки път подарява на първенеца в надпреварата специално изработен за случая дървен кръст. За ентусиазма и доброто представяне, връчих на всички 11 участници скромни награди от името на общината. Сред смелчаците днес имаше младежи и мъже на възраст от 16 до 50 години, а двама от тях носят името Йордан. Празникът завърши с богоявленско хоро във водите на река Девненска. Благодаря на всички участници! Бъдете здрави и благословени! Честит празник!"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.