„Много е черна картината, ако в максимално кратки срокове някой не излезе и не помисли в тази връзка (б.а. компенсации заради високите цени на тока). В началото на септември масово ще бъдат затворени здравни заведения и общините ще прибягнат до крайни мерки." Това заяви пред кметът на Девня Свилен Шитов, пред „Kmeta.bg". Той обясни как общината и бизнесът се справят с кризата. 

„Не се знае до кога можем да издържим", поясни той. По думите му няма сектор, в който някой под каквато и да е форма да не е поискал помощи.

“Ежедневно сме поставени пред дилема дали да изпълняваме определена услуга или не. Не знаем до кога и дали бюджетът, с който разполагаме ще ни стигне”, е категоричен в преценката си кметът на Девня, цитиран от в. „Девненски възход".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.