В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий – 24 май, кметът на общината Свилен Шитов и неговата заместничка Донка Йорданова посетиха първолаците в СУ “Васил Левски“ в кварталите „Девня – 1“ и „Повеляново“.

"По традиция за завършването подарихме на всички 47 деца по една книжка с приказки. Останах приятно изненадан, че те подхождат към четенето с интерес и любопитство", поясни пред социалните медии кметът Шитов.

И в трите посетени класа учениците обещаха на кмета, да прочетат получените книжки през лятната ваканция. "Разбрахме се също, всеки от тях да си избере по още някоя любима книга, която ние ще закупим. Но поставих и условие - наесен, във втори клас, да ми преразкажат нещо по избор от нея."

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.