Уважаеми жители на Аврен щастлив съм да съобщя, че сагата с така важният за община Аврен път от село Бенковски до село Круша е на финала.

Това съобщи във фейсбук страницата си кмета на общината Емануил Манолов.

Той е подписал договора с МРРБ за финансиране на първият участък от село Бенковски до село Равна гора на стойност 4 552 330 лв!

Предстои процедура по обществена поръчка за избор на изпълнител на вторият етап до село Круша.

От общината очакват покана за подписване на договор и за вторият за района жизненоважен проект - този за подмяна на водопровода на село Аврен, чиято смяна в комбинация със съвместните действия с Вик-Варна за село Садово ще реши дългодогодишният проблем с водоснабдяването и честите аварии!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.