Няколко са вариантите за справяне с дългогодишния проблем с автобусна линия 409. Това съобщи кметът на Аксаково Атанас Стоилов, цитиран от БНР.

Първият вариант е на частния превозвач да бъдат предоставени чекиращи устройства, и да се види по какъв начин Община Аксаково може да заплаща пробега, който се извършва на територията на община Аксаково, а община Варна да заплаща пробега, който извършва фирма "Ченсфилд".

Вторият вариант, е да се обсъди възможността Община Аксаково да участва като акционер в "Градски транспорт"-Варна. По този начин проблемът може да се реши напълно, категоричен е Атанас Стоилов.

Третият вариант е да се установи дали е изтекъл срокът, необходим за промени в интегрирания градски транспорт, свързан с проекта, спечелен от Община Варна, каза още Стоилов.

Да се търсят възможностите хората, които са си купили билети във Варна, да могат да ги използват и в автобусите на частния превозвач, е едно от решенията, взети по време на срещата при областния управител на Варна проф. Андрияна Андреева. Въпросът как трябва да се реализира това обаче ще бъде поставен пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, добави кметът на Аксаково.

На срещата представители на двете общини - Аксаково и Варна, обсъдиха проблемите на гражданите, които пътуват по автобусна линия 409, която се обслужва от частната фирма „Ченсфилд“ и „Градски транспорт“-Варна и свързва двата града. Справянето с този дългогодишен проблем е в интерес на Община Аксаково, тъй като там се планира изграждането на новата индустриална зона Варна - Аксаково, а линията и сега обслужва нейната територия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.