Изграждането на новата индустриална зона на Варна е приоритет за цялата област. Общият устройствен план вече е почти готов и предстои той да бъде одобрен от експертен съвет, заяви в ефира на Дарик кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов.

"Проектът за железница, свързваща курортните комплекси с индустриалната зона и Аксаково, е амбициозен и изпълним, защото новият програмен период дава възможност за финансиране на такива мащабни проекти. Може да стане по-бързо и от изграждането на детелината на магистрала "Хемус" край Игнатиево, за която говорим от 10 години и се надявам тази година вече да се реализира".

Община Аксаково приключва с добри финансови резултати 2020 г. , въпреки че събираемостта на местните такси и данъци е 68 %. Заради финансовата несигурност много домакинства отлагат плащането на данъците за недвижими имоти и таксата за битови отпадъци, обясни Стоилов.

За пореден път той настоя за децентрализация на общинските бюджети. По думите на кмета на Аксаково средствата от националния бюджет са крайно недостатъчни за малките общини и въпросът за децентрализация на средствата вече е неотложен.

Заради Ковид кризата все повече хора предпочитат живота в малките населени места. По официални данни в община Аксаково живеят 20 хил. души, но реалният им брой е два пъти по-голям, посочи Атанас Стоилов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.