Задържаните с подкуп служители днес са двама, не един. От седмици работим по интегритета на служителите в Община Варна, които осъществяват контрол на терен. До нас, като нов екип, по всякакъв начин достигат сигнали за натиск над граждани, търговски лица, строителни обекти и други от страна на служители на контролни позиции. Това написа във Фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев по повод задържаните с подкуп общински служители, съобщи Агенция „Фокус”.

"Работиш контрол на терен и отиваш да взимаш подкуп в тотален разрез със задълженията си, да не говорим за морала! И колко пъти ти се е разминавало, за да продължиш да опитваш! Знам, че става дума за заварени от предишния екип служители, но който иска да работи в Община Варна, ще спазва закона и ще си върши работата съвестно!

Не мислете, че те сами идват да съобщават какви ги вършат, че се съдейства, че се признава. Проверките за интегритет съм разпоредил на съвсем тесен кръг от хора, за да сме ефективни. Проверките ще продължат и ще обхващат всички нива по йерархията, за да се приключи с имиджа на Варна като място на практики отвъд закона. Никакъв компромис няма да има!", коментира още той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.