В социалните мрежи кметът на Варна Иван Порних сподели: "Това са част от предложенията за ремонт на улици и междублокови пространства във Варна, включени в проектобюджета за 2021 г. Той трябва да бъде разгледан от Общинския съвет. Обектите са от всички райони на града, като част от програмата ни за подобряване на градската среда в междублоковите пространства и ремонт на по-малките улици в обхвата на целия град. Надявам се да имаме възможност да добавим и още нови обекти през тази година.

Реконструкция на ул."Мадара" - в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор"

Благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“, II-ри микрорайон, включително основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“

Благоустрояване на пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" - бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски;

Основен ремонт на ул. "Акация“;

Реконструкция на улица от бул."Първи май" към рибарско пристанище "Карантината", включително обръщач

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю“

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Л. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов";

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик ";

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония";

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк";

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"

Експериментални блокове -бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев";

Благоустрояване в част от 15 м. р. -междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина";

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. -пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Благоустрояване в ж. к. "Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"

Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев";

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий", бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р;

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.;

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев";

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин";

Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена, кв. Виница, в участъка от ул. „Цар Борис III” до Гробищен парк, гр. Варна;

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” - от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере” (кв. Виница), гр. Варна” в т.ч. проектиране;

Реконструкция на ул. „Прилеп” - в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап;

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис” в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”

ул. "Дубровник"

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин";

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф";

ул. "Поп Богомил", ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф";

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски";

ул. "Граф Игнатиев“;

ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев"

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев";

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица";

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица";

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица";

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица";

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица";

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни";

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница“;

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий";

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий";

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница";

ул. "Васил Друмев"

ул. "Тодор Икономов"

ул. "Капитан Райчо";

ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков“;

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.;

ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински";

ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо“;

ул. "Иван Боримечката";

ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо“;

ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър";

ул. "Цар Св. Тертер"

ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41;

ул. "Найчо Цанов";

ул. "Искър";

ул. „Инж. Каракулаков";

ул. "Св. Св. Кирил и Методий";

ул. "Злетово“;

Проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на територията на община Варна” - индикативната стойност на проекта е в размер на 41 200 000 лв., в т.ч. финансиране от централния бюджет 31 200 000 лв. и съфинансиране от община Варна до 10 000 000 лв.:

Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ ІV-131 „за детска градина“, ул. "Хъшове“ №2;

Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи по плана на 12 м. р., район „Приморски“;

Нова сграда на детска градина №48 "Ран Босилек", с. Тополи, ул. "Здравец" №1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи);

Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ ул. "Ген.Колев" №90;

Нов корпус към ДГ №39 „Приказка“, гр. Варна за 4 градински групи - ІІ-ри м. р., кв. „Владислав Варненчик“;

Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", ул. “Царевец“ №1;

Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски“, кв. 38 по плана на 8-ми м. р.;

Разширение на училище ОУ „Васил Друмев“, пристройка към съществуваща сграда;

Изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов“) с административен адрес: бул. „Сливница“ №113

Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с с административен адрес: ул. "28-ма" № 28, гр. Варна; ( старо Климатично училище)

Изграждане на нова сграда на гимназията с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №225, 15 м. р., гр. Варна.

Други проекти:

Ремонт на НЧ "Петко Рачев Славейков 1928"

Проектиране и изграждане на ново мостово съоръжение през Кокарджа дере, свързващо улица „Генерал Георги Попов“ и улица „Подвис“, ведно с обслужващи го пътеки;

Основен ремонт на транспортно съоръжение – Клапов мост; връзка с остров в Южна промишлена зона

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето”, по плана на Западна промишлена зона

Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна;

Завършване на основен ремонт и реконструкция на стадион "Спартак";

Основен ремонт на спортна зала "Простор" и др.

Продължаваме работа по облагородяване на междублоковите пространства (включително с нови алеи, паркоместа, зони за отдих, спортни и детски пощадки), във всички райони на града".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.