Кметът на Варна Иван Портних се включи в командирските занятия на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал Боян Медникаров. По време на срещата кметът представи приоритетите на община Варна за 2021 година, като подчерта, че е предвидено увеличение на средствата в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта.

Кметът подчерта, че продължава работата по стратегическите инфраструктурни проекти, сред които разширяването на бул. „Цар Освободител“, изграждането на лека градска железница, на Индустриална зона Варна. Акцент беше поставен и върху важнните за региона пътни артерии - изграждането на АМ „Хемус“ и проектирането на АМ „Черно море“. Интерес предизвика проектът на ВиК – Варна за изграждане на нова водопреносна и канализационна мрежа в селищните образувания и крайните квартали на града.

Флотилен адмирал проф. Боян Медникаров благодари за традиционно доброто сътрудничество между Висшето военноморско училище и Община Варна, като потвърди подкрепата за каузата „Варна – Град на Знанието“. Той припомни, че е в ход изграждане на дълбоководен басейн за учебно-практически тренировъчни цели, с финансиране, осигурено от правителството,съобщава "Live.Varna.bg" .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.