Кметът на Варна Иван Портних награди първенеца на випуск 2020 на ВВМУ „Н. Вапцаров“ – курсант-мичман Атанас Цветков, отличник в специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“. Здраве, енергия, успешна и вярна служба в редиците на военния флот пожела кмета на 22-та випускници.

По традиция на празника на Военноморските сили, които тази година честват 141 години от създаването си, се провежда и церемонията по присвояване на първо офицерско звание. Тържеството в района на Морската гара започна с военен ритуал, вдигане на знамена и разцветяване на флаговете на корабите.

Домакин на събитието бе флотилен адмирал Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Вапцаров“. Сред официалните гости на събитието бяха министърът на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на отбраната вицеадмирал Евтим Евтимов, командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан. В края на церемонията последваха военни демонстрации.

Ден по-рано бяха раздадени и дипломите на студентите, завършващи тази година морския вуз. Наградата на кмета бе за Андреана Иванова, първенец на специалност „Мениджмънт на водния транспорт“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.