Варна ще продължи да работи усилено за развитието на социалните услуги и достойния и качествен начин на живот за всички в града. С тези думи кметът Благомир Коцев се обърна към делегатите на Национален форум на социалните услуги „Добри практики, качество за по-добър живот“. Организатор на събитието е Националния алианс за социална отговорност (НАСО).

Кметът подчерта, че Варна е град, в който се полагат изключителни грижи за развитието на социалната сфера и доказателство за това са 59-те социални услуги на територията на общината, които я нареждат на челните места в тази област. В лицето на морската столица НАСО има сигурен и явен партньор, готов да положи особени усилия и внимание и да бъде напълно ангажиран в процесите за развитие на социалната сфера, увери Коцев. Той отправи специални благодарности към всички присъстващи, посветили живота си на каузата да се грижат за интеграцията и добруването на най-уязвимите групи. По думите на кмета Коцев за степента на развитие на всяко общество може да се съди по начина, по който то се отнася с хората в неравностойно положение. Участниците на днешния форум са доказателство за този напредък с високия си професионализъм и големите си сърца, завърши Коцев.

На събитието, което се проведе в хотел „Интернационал“ на курортния комплекс „Златни Пясъци“ днес, присъстваха над 200 делегати от цяла България, както и представители на международни партньорски организации в сферата на социалните услуги. Сред участниците бяха председателят на УС на НАСО Георги Георгиев, областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева, заместник-кметът по социални дейности Снежана Апостолова, Джеймс Кроу - президент на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Форумът, който е най-големият в страната по въпросите на социалната сфера, всяка година поставя на дневен ред най-актуалните теми и решения, касаещи развитието на социалните услуги, прилагането на добри практики, подобряване качеството на живот и условията за работа в българското общество. Въпреки предизвикателствата, социалният сектор е от най-развитите в нашата страна, каза на срещата председателят на НАСО Георги Георгиев и допълни, че това е благодарение на доброто сътрудничество с европейските партньори на организацията и хилядите специалисти, присъединили се към социалната кауза в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.