Ученици от цялата страна и тази година се включиха в единствения ученически литературен конкурс у нас, който насочва младите хора към творчество на два от най-широко разпространените езици в Европа. Над 200 творби на немски и на английски език се надпреварваха за призовите места в Националния литературен конкурс „Този безкраен свят”. С решение на организационния комитет в неговото осемнадесето издание за 2024 г. темата беше „Любов“.

Домакин на събитието е Първа езикова гимназия. По време на церемонията по награждаването авторите прочетоха своите конкурсни творби пред свои съученици и преподаватели. Кметът Благомир Коцев награди спечелилите първите места в творческата надпревара - Рая Варимезова от Свищов и Гергана Толумбаджиева от Мадан.

Това събитие ме кара да се чувствам като у дома си и ме върна с над 20 години назад, когато завърших това училище. Тогава то беше в друга сграда, но духът на гимназията е същият и до днес. Литературата и езиците отварят врати и дават хоризонти. Това се доказва и от факта, че възпитаниците на Първа езикова гимназия са навсякъде по света и са първенци в професиите и начинанията си. Сигурен съм, че и вие ще бъдете успешни граждани на света, обърна се към настоящите ученици кметът Коцев.

Конкурсът е в памет на Красимира Попова и Йордан Йорданов – емблематични преподаватели в Първа езикова гимназия. Негови съорганизатори са Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.