Кметът Благомир Коцев посрещна в Община Варна посланика на Република Финландия в България Н. Пр. Кристина Кувая-Ксантопулос. Двете страни обсъдиха възможно сътрудничество в региона на Черноморието, задълбочаването на диалога между Варна и побратимения финландски град Турку, предстоящия туристически сезон, обмена на опит в сферата на бизнеса, зелената енергия и управление на пристанищата.

Варна е голям туристически център и резонно има голяма заетост в сектора, но градът ни не е само това - тук има история, култура, възможности за бизнес и добро образование. Приоритет на нашия екип e да осигурим на варненци чист и модерен град, който привлича чуждестранни инвестиции, осигурява заетост в различни сфери и качествено образование, подчерта на срещата кметът Коцев. Той допълни, че работи за създаването на икономически зони, по-добри паркове и зелени пространства, за осигуряване на паркоместа и провеждането на модерни градски събития. Екипът на Общината има амбицията да осигури по-добри пътища и свързаност на града и съвременен градски транспорт.

Варна е космополитен град и има качествата да се развива в областта на високите технологии, зелената енергия, индустрията и логистиката, подчерта още кметът Коцев. По думите му най-големият потенциал на града се крие в образованието и младите хора. Шестте университета на Варна осигуряват конкурентно образование и висок международен ценз, но впоследствие младите хора напускат града в търсене на по-добро заплащане и условия на труд, отбеляза кметът Коцев. Той подчерта, че екипът на Община Варна е концентрирал усилията си да превърне Варна в средище, в което младите получават качествено образование, добре заплатена работа в различни сфери на заетост, имат богат културен живот и подходящи условия за почивка. Коцев сподели още, че за постигането на тази цел образователният сектор, местната власт и бизнесът поддържат непрекъснат ползотворен диалог.

От встъпването ни в длъжност търсим подходящи начини за оптимизация на работата на общинската администрация, с цел подобряване качеството на услугите за граждани, изтъкна на срещата кметът. Според него, за намиране на правилните механизми за маркетиране на Варна, е важна обмяната на опит с други европейски градове, които са преодолели предизвикателствата, пред които е изправена морската столица.

На срещата с Н. Пр. посланик Кувая-Ксантопулос присъстваха още заместник-кметът по туризма и социалните дейности Снежана Апостолова и търговският съветник за Югоизточна Европа на Финландия - Ане Сюко.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.