На 7 септември започва поредица от тематични занимания в Клуба на комикса, който се провежда в Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков". През предстоящите 3 месеца те са под мотото „Истории в картинки за хора и природа".

Специален гост на Клуба е Дарина Иванова, водолазен инструктор и председател на Морски клуб „Приятели на морето". Тя ще изнесе 2 лекции (първата от които е на 7 септември), посветени на нейната работа и на опазването на морето и крайбрежната ни ивица.

Въз основа на тези лекции, собствени наблюдения и проучвания по темата участниците ще създадат комикси. По тях ще се работи на място в библиотеката и дистанционно. Комиксите ще бъдат показани в изложба. Водещ на Клуба на комикса е Елена Владова, завършила курс „Автор на комикси" към Център за дистанционно обучение Брюксел, част от Ondernemersschool, Нидерландия.

Следващата среща на Клуба на комикса е на 27 септември от 17,00 часа. Предстоят такива и през октомври и ноември.

Всички желаещи да се запишат могат да го направят на:

- office@urban-mag.com и srd@libvar.bg;

- на телефони 052/643886; 052/643887; 0888/540388;

- на място в Детски и средношколски комплекс.

Проектът „Истории в картинки за хора и природа" се подкрепя от Фонд „Култура" на община Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.