Американският актьор и режисьор Клинт Истууд е започнал работа над последния филм в своята кариера. Това разкри порталът Discussing Film, позовавайки се на вътрешни източници, цитиран от parallel43.bg.

Филмът ще бъде заснет в Warner Bros., където Истууд работи повече от 50 години. Както отбелязва изданието, филмът, наречен "Съдебен заседател 2", ще разкаже историята на един съдебен заседател по време на процес за убийство.

92-годишният актьор участва в знаменитите продукции „Добрият, лошият, грозният“, „Мръсният Хари“, режисира филмите „Непростено“ (Оскар за най-добър режисьор и най-добър филм, 1993), „Бебе за милион долара“ (Оскар „за най-добър режисьор и за най-добър филм, 2005), носител е награди на Златен глобус (1989, 1993, 2005).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.