4 училища и 2 детски заведения на територията на Област Варна сa с карантинирани класовe и групи зардади заболели от COVID-19. Изолация в домашни условия за контактни на болни от коронавирус е наложена на класове от ОУ "Иван Вазов", СУ "Найден Геров" и СУ "Димчо Дебелянов" във Варна. Това съобщи на брифинг за оповестяване на данните за разпространението на коронавирус във Варна и региона директорът на РЗИ-Варна- д-р Дочка Михайлова, съобщава БНР.

За 14-дневен период коефициентът на заболеваемост във Варна и областта е 111 на 100 000, което ни нарежда в оранжевата зона, каза още тя, но всеки ден има увеличение на случаите и вероятно през следващата седмица ще достигнем 120 на 100 000.

144 са свободните легла за лечение на COVID-19 в областта. Хоспитализираните за седмица са 90 души. Ваксинирането продължава, варненци и жителите на областта могат да избират между две ваксини-посочи Михайлова.4 училища и 2 детски заведения на територията на Област Варна сa с карантинирани класовe и групи зардади заболели от COVID-19. Изолация в домашни условия за контактни на болни от коронавирус е наложена на класове от ОУ "Иван Вазов", СУ "Найден Геров" и СУ "Димчо Дебелянов" във Варна. Това съобщи на брифинг за оповестяване на данните за разпространението на коронавирус във Варна и региона директорът на РЗИ-Варна- д-р Дочка Михайлова, съобщава БНР.

За 14-дневен период коефициентът на заболеваемост във Варна и областта е 111 на 100 000, което ни нарежда в оранжевата зона, каза още тя, но всеки ден има увеличение на случаите и вероятно през следващата седмица ще достигнем 120 на 100 000.

144 са свободните легла за лечение на COVID-19 в областта. Хоспитализираните за седмица са 90 души. Ваксинирането продължава, варненци и жителите на областта могат да избират между две ваксини-посочи Михайлова.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.