Външният министър, член на Държавния съвет на Китайската народна република Ван И призова Шанхайската организация за сътрудничество - ШОС (Русия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан) да се противопостави на опитите светът да бъде върнат в "ерата на джунглата", където слабите стават плячка на силните, съобщава ТАСС.

Той коментира по време на заседание на Съвета на външните министри на ШОС в Москва, че тази година се навършват 75 години от основаването на ООН и поддържането на световния ред, базиран на тази международна организация, е общата позиция на всички държави.

"За съжаление, като суперсила, САЩ се придържат към логиката да поставят страната си на преден план, политиката America First. Те продължават да вървят по пътя на едностранността, непрекъснато се оттеглят от договорите, нарушават ги и не само се отказват от международните си задължения, но и търсят начини за собствените си цели да създават различни основания за увреждане на националните интереси на други държави", заяви външният министър на Китай.

"Днес САЩ вече се превърнаха в най-сериозния разрушител на сегашния световен ред", допълва той.

Ван И коментира, че на този фон ШОС трябва да подкрепи принципите на многостранността и да поддържа базирана на ООН система за международно право. "ШОС трябва твърдо да се противопостави на политиката на груба сила, която дърпа този свят към "ерата на джунглата", където слабите стават плячка на силните".

Страните от ШОС трябва да попречат на чужди сили да се намесват във вътрешната им дела и да предотвратят цветни революции. "Външните сили никога не са спирали да се намесват във вътрешната политика на страните и съпротивата срещу такива намеси е често срещан проблем, пред който сме изправени. Не трябва да позволяваме на външните сили да се намесват във вътрешните работи на държавите-членки на ШОС и да се позволява появата на цветни революции в региона."

Според китайския министър само чрез обединение на усилията на страните членки на ШОС ще може ефективно да се поддържа "трудно спечелената регионална стабилност", съобщава "news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.