Вносът на суров петрол в Китай от Саудитска Арабия се повишава с 15% през юни на годишна база, тъй като рафинериите са поръчали рекордни обеми през март и април, когато цените на петрола паднаха. Това затвърждава позицията на кралството като водещ доставчик на петрол за Китай, съобщава Ройтерс, цитиран от “Investor.bg”.

Петролът от Саудитска Арабия нараства до 8,88 милиона тона през юни, или 2,16 милиона барела дневно, сочат данните на Главната митническа администрация, публикувани днес (26 юли).

Това е в съответствие с обемите от май, но доста над 1,89 милиона барела дневно, колкото са внасяни година по-рано.

Рекордният внос следва ценовата война между Саудитска Арабия и Русия, най-големите износителки на петрол в света, през март и април, когато пандемията намали търсенето и предизвика натрупване на петрол в местата за съхранение.

Доставките от Русия са били 7,98 милиона тона миналия месец, или 1,95 милиона барела на ден, с около 7% повече спрямо май и юни 2019 г.

Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, е внесъл рекордните 53,18 милиона тона миналия месец, според митническите данни.

Данни на Refinitiv показват, че Пекин стимулира и вноса от Бразилия, Норвегия и Ангола.

Бразилия например предложи на азиатските рафинерии конкурентни сделки за сравнително висококачествен нефт точно когато Китай и другите азиатски държави отвориха икономиките си след блокадите заради коронавируса.

Анализаторите очакват Китай да отбележи още един рекорд на вноса на петрол през юли, тъй като някои товари от май все още пътуват. Нарастващите запаси от нефт в китайските пристанища забавят новите доставки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.