Китай предупреди, че ще наложи визови ограничения на американски граждани, които се "държат лошо" по отношение на Хонконг. Предупреждението е отправено преди очакваното одобрение от депутатите в Пекин за прокарването на спорния закон за националната сигурност, който ще обхване Хонконг, информира АФП.

Проектозаконът предвижда повдигане на обвинения на жители на Хонконг в подривна дейност и други тежки престъпления.

В петък администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще ограничи американските визи за някои китайски официални представители заради нарушаване автономията на финансовия център.

Говорител на външното министерство на Китай коментира, че схемата на САЩ за възпрепятстване прокарването на закона за националната сигурност никога няма да успее.

Представителят поясни, че Китай е решил да наложи визови ограничения на американски граждани, които се държат лошо по отношение на Хонконг.

САЩ, Великобритания, ЕС и ООН изразяват тревога, че законът за националната сигурност може да бъде използван срещу дисидентите в Хонконг.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.