Снимка „Народен спорт"

Състезателят по спортна стрелба Кирил Ушанли бе определен за спортист на Варна за месец февруари. Кирил печели този приз благодарение на бронзовия си медал от Европейско първенство –Талин на пистолет, юноши. Негов личен треньор е Нина Дякова.

За отбор на месеца бяха определени състезателите по спортна гимнастика на ГСК „Интеркомгруп Черноморски юнак“. При жените 7 златни, 9 сребърни и 8 бронзови медала от ДЛОП-Купи България. Спечелени златни медали в трите възрасти при жените. Спечелени още 11 златни, 9 сребърни и 4 бронзови медала от първенството на зона „Север“ за подрастващи.

В онлайн анкетата този път победителите са двама – Веселина Белчева от СК „Виктория“ за златния медал от ДП-18 години по петобой с личен треньор Тодор Тодоров и лекоатлетът Дилян Чернополски от СК „Евър“ за спечелените златно и сребърно отличие от ДП-16 години. Треньори Цонка Господинова и Крум Крумов.

За №1 на варненското спортно училище за февруари е определена състезателката по художествена гимнастика Елвира Краснобаева от СК“ Грация“ с личен треньор Светлана Юриевна. Елвира е с един златен и два сребърни медала от международния турнир в Тарту /Ест/, отборно, топка и обръч, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.