Природният газ да поскъпне с 15,21 на сто от септември, предлага Комисията по енергийно и водно регулиране. По време на днешното обсъждане на цените в КЕВР от „Булгаргаз“ посочиха, че увеличението от следващия месец може дори да е малко по-високо.

Окончателното решение за поскъпването регулаторът ще вземе на 1 септември, когато ще бъде предоставена допълнителна информация за цените на синьото гориво на европейските борси и за курса на долара.

Това каза изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов и обясни на какво се дължи скока на газа:

„Само за десет дни - от 1-ви август до 10-ти август, цената на борсовите индекси се покачи с 40 процента. За съжаление, продължава тази тенденция, а към днешна дата увеличението е 49 процента. В цената, която сме предложили, вероятно може да има и съвсем малко увеличение“.

Още когато газовата компания направи прогнозата си за поскъпването преди около три седмици, от енергийния регулатор обясниха, че това в случая няма да доведе до преразглеждане на цените на парното.

Аргументът им бе, че с промяна в една от наредбите цените на топлоенергията вече ще се определят веднъж годишно, а промяна може да има само при определени условия, каквито в случая липсват, съобщи БНР.

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.