С опасност за живота и две фрактури на ребрата,‭ ‬контузни рани по главата и крайниците е‭ ‬74‭ – ‬годишен варненец, съобщиха от ОДМВР-Варна.‭

Мъжът е управлявал вело‬мотор в кв.‭ ‬Аспарухово,‭ ‬около обяд,‭ ‬вчера,‭ ‬когато загубил контрол над ППС и паднал.‭

В последствие напуснал произшествието и сам посетил болница.‭

Настанен е в гръдна хирургия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.