Заради пътно-транспортно произшествие с три автомобила, движението от бул.”Цар Освободител" , в отсечката между ул. "Тролейна" и бул. "Христо Смирненски", е затворено-съобщиха от КАТ.

Няма загинали, двама от участниците в ПТП-то са пострадали,без опасност за живота.

Карайте с повишено внимание в района заради мократа настилка, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.