Станала е катастрофа на пътя Ново Оряхово и Шкорпиловци, която затруднява движението, съобщи очевидец на произшествието. На място е изпратен екипи на КАТ и следствените органи, които изясняват причините, довели до ПТП-то.

Единият от автомобилите се е преобърнал. От полицията съобщиха, че няма жертви, но двама са пострадали.

Ще припомним, че само преди 24 часа в същия район, по пътя Долни чифлик - Пчелник, стана тежка катастрофа с четирима пострадали.

Очаквайте подробности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.