Снимка: Виждам те КАТ Варна във Фейсбук

Катастрофа между два тира е станала днес следобед по пътя Варна-Добрич в района на Аксаково. Това става ясно от публикации в социалните мрежи, отбелязва Радио Варна.

Блъснали са се два тежкотоварни автомобила, единият от тях е превозвал царевица. Част от нея е разсипана на пътното платно, което налага шофирането в района да е с повишено внимание.

Шофьорите на двата камиона са откарани за преглед в болница, те са без сериозни наранявания.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.